sklep medyczny szczytno fizjoterapia

Fizjoterapia dla zdrowia i dla radzenia sobie w życiu

W dzisiejszych czasach nie brak ludzi niepełnosprawnych, bo tacy się urodzili, lecz takich osób jest znacznie mniejszy procent niż takich, u których niepełnosprawność wynika z przeżytych urazów, wypadków, czy jest efektem jakiejś choroby. Wystarczy znaleźć się na ulicy, aby zobaczyć jak duży to problem, gdyż nieustannie widać osoby kulejące, utykające lub nawet osoby na wózku inwalidzkim, czy poruszające się przy tak zwanym balkoniku. Nie mówiąc już o byciu w przychodniach, czy na oddziałach szpitalnych, gdzie takich ludzi jest masa. W każdej sytuacji takim osobom potrzebne jest specjalistyczne leczenie, w skład którego wchodzą nie tylko zabiegi operacyjne, jak i przeróżne leki, lecz również rehabilitacja, bo to ona na końcu leczenia potrafi zdziałać cuda.

Czym jest fizjoterapia?

 Z fizjoterapii może skorzystać każdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, lecz w tym przypadku obowiązują dłuższe lub krótsze kolejki i zazwyczaj są one raczej długie, gdyż chętnych na rehabilitację nie brakuje, bo nawet pomijając urazy powypadkowe, to masa ludzi uskarża się na przeróżne dysfunkcje ze strony swojego ciała i dysfunkcje te wymagają rehabilitacji. Znacznie szybciej można uzyskać dogodny termin w gabinetach prywatnych, lecz w tym przypadku trzeba liczyć się z kosztami, które kształtują się różnorodnie, bo uzależnione są od rodzaju zabiegów i od czasu zabiegów.
 Fizjoterapia jest dziedziną medycyny, gdzie fizjoterapeuci świadczą usługi osobom potrzebującym specjalistycznych ćwiczeń, czy zabiegów, aby uzyskać maksymalną sprawność, co pozwoli im w życiu samodzielnie funkcjonować. 
 Samodzielne funkcjonowanie i radzenie sobie w życiu, to bardzo ważna rzecz, gdyż nie obciąża osób drugich. I choć czasem pomoc innych osób jest nieunikniona, to jednak każdy z nas wzbrania się przed tym, bo pragnie samodzielnie wykonywać obowiązki przynajmniej w obrębie własnej osoby. Poza własną obsługą bardzo potrzebny dla zdrowia człowieka jest ruch a uniemożliwienie ruchu poprzez niepełnosprawność odbiera to zdrowie. Bez porcji codziennego ruchu bardzo szybko pojawia się nadwaga a zaraz potem otyłość a co za tym idzie kłopoty z sercem, kłopoty z układem kostnym i rozwój cukrzycy oraz częściowa lub całkowita utrata kondycji fizycznej, kiedy to najmniejsze działanie fizyczne sprawia wielką trudność i wywołuje natychmiastowe zmęczenie.  
 Usługi fizjoterapeutyczne świadczone są w sytuacjach, w których funkcje ruchowe są utrudnione a czasem zwłaszcza w początkowym okresie nawet całkowicie zabrania, jak jest często na przykład po udarach, czy po wypadkach. Lecz intensywna i od razu podjęta rehabilitacja niejednokrotnie pozwala dojść do pełnego stopnia sprawności a czasem nawet odzyskać całkowitą sprawność ruchową. 

Kim jest osoba świadcząca usługi fizjoterapeutyczne i jaki ma zakres obowiązków?

 Fizjoterapeuta jest pracownikiem medycznym, który posiada stosowne wykształcenie w dziedzinie rehabilitacji i może udzielać świadczeń medycznych pacjentom. Tytuł fizjoterapeuty przysługuje osobie, która jest technikiem fizjoterapii, albo posiada licencjat z fizjoterapii lub jest magistrem fizjoterapii i jednocześnie odbyła obowiązkowe praktyki i posiadają potwierdzające na to dokumenty. 
 Praca fizjoterapeuty polega głównie na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu zajęć fizjoterapeutycznych, jak również na prowadzeniu kinezyterapii oraz prowadzeniu masażu. A dodatkowo jeszcze na dobieraniu wyrobów medycznych do potrzeb poszczególnego pacjenta, nauczaniu pacjenta jak posługiwać się wyrobami medycznymi. Fizjoterapeuta może również wydać opinię lub orzeczenie dotyczące stanu funkcjonalnego osoby podawanej fizjoterapii i tego, jak przebiega w jego przypadku proces rehabilitacji. 

Czy jest różnica pomiędzy rehabilitacją a fizjoterapią?

 Kiedyś a nawet i dziś większość z nas posługuje się naprzemiennie określeniami „rehabilitacja, fizjoterapia”, określając w ten sposób praktycznie to samo działanie i zaspakajanie takich samych potrzeb pacjenta. Lecz okazuje się, że dziś w dobie kiedy język został dopasowany do nowoczesnych technologii różnicuje się nieco te dwa określenia medyczne, choć obydwa dotyczą wpływania na pacjenta różnymi technikami, w celu przywrócenia go do jak największej sprawności fizycznej. I dziś rehabilitacja oznacza całość działań, które mają za zadanie przywrócić pacjentowi sprawność i właśnie fizjoterapia jest jedną ze składowych wchodzących w skład rehabilitacji, terapii psychologicznej, neurologicznej i kardiologicznej. Fizjoterapia obejmuje bardzo dużo metod leczenia, jak indywidualne lub zbiorowe ćwiczenia ruchowe, masaż terapeutyczny, terapię laserową, elektroterapię, krioterapię, terapię ultradźwiękową, terapię kinetyczną, terapię cieplną. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To są wyroby medyczne. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.