To są wyroby medyczne. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.