Dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego Szczytno

Do zakupu łóżka rehabilitacyjnego refundacja z NFZ nie przysługuje.

Można jednak ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON – maksymalnie do 80%-95% wartości sprzętu (nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia).

Musi być orzeczenie o niepełnosprawności z w stopniu znacznym.

Wymagane jest zaświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o dofinansowanie (zazwyczaj za ostatni kwartał).

Należy ubiegać się o wniosek z miejscowego oddziału PFRON lub PCPR.

Bezpłatnie pomagamy w formalnościach ubiegania się o dofinansowanie do zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu.

To są wyroby medyczne. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.